Logo Ørslev Lokalråd

Ørslev Lokalråd

Arbejder for en by i udvikling

Hvordan sikrer vi, at Ørslev får indflydelse på de beslutninger der påvirker vores hverdag?

I den gamle ”Nærdemokratimodel” var der Kommunalbestyrelsesmedlemmer tilknyttet hvert Lokalråd.

Der var et krav om, at der hvert år blev holdt et ”Dialogmøde” mellem befolkningen her i byen og de pågældende politikere, og herudover havde lokalrådet naturligvis løbende kontakt til dem.

Det var tiltænkt, at de skulle væres vores ”brohoved” ind til Kommunalbestyrelsen og på den måde kunne videreformidle vores ønsker til Kommunalbestyrelsen, ligesom vi da også forventede at de ville arbejde for os i arbejdet i udvalg og Kommunalbestyrelsen.

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvor meget vi fik ud af samarbejdet – vi var dog sikret kontakt med dem ved det årlige dialogmøde.

Med den nye Nærdemokratimodel er disse faste årlige møder og den faste repræsentation faldet væk – og det er en af begrundelserne for at Lokalrådet ikke har valgt at blive ”Lokalforum”, og arbejde efter nogle vedtægter dikteret af kommunalbestyrelsen.

Som Lokalråd vil vi bl.a. arbejde for, at Ørslev igen får repræsentation i Kommunalbestyrelsen, hvilket vi ikke har i øjeblikket.

I den Kommunalbestyrelse der sad indtil udgangen af 2017, havde byen 3 repræsentanter i Kommunalbestyrelsen. Lokalrådet arbejder ikke partipolitisk, men finder det afgørende, at vi får en stemme (helst flere) i den kommende Kommunalbestyrelse, og også at vi sikrer os en stemme i Skolebestyrelsen på Gåsetårnskolen, hvor Ørslev Skole jo er en afdeling.

Som det fremgår af vedlagte kort, er der et kæmpeområde fra Ørslev og helt til Kalvehave, hvor der ikke er valgt medlemmer til Kommunalbestyrelsen, og hvor den lokale stemme ikke bliver hørt – det må vi have lavet om på ved næste Kommunalbestyrelsesvalg!

Ørslev politik

Repræsentation i Skolebestyrelsen.

For lokalområdet er det uhyre vigtigt, at vi sikrer, at vi stadig har en folkeskole i byen.

Kommunalbestyrelsen har fremlagt en prognose om skolens fremtid, som er meget dystert.

Lokalrådet er ikke enig i prognosen jvf. nedenstående læserbrev, der i marts måned blev bragt i de lokale medier.

Prognose over elevtal i vores skoler

Det er en gammel sandhed, at der er tre niveauer af løgn, nemlig:

- Løgn

- Forbandet løgn og

- Statistik/prognose

Kommunens prognose over elevtallet i Ørslev Skole, som er en afdeling af Gåsetårnsskolen, forventes at elevtallet falder fra 134 på nuværende tidspunkt til 66 i 2026/2027.

Denne prognose er baseret på, at elevtallet i 0-klasse i 2018/19 er historisk lav, nemlig 9, hvilket svarer til 9,01% af den samlede indskrivning på Gåsetårnsskolen.

Havde man i stedet anvendt gennemsnittet for alle 7 klassetrin (19), havde man fået et elevtal på 134. Havde man anvendt prognoserne over fødsler i Ørslev området (19 fødsler pr. år) i stedet for 9,01% af hele Gåsetårnskolen, havde man nået et elevtal på115.

Tallet på 115 er nok det mest realistiske, så bare roligt Ørslev Skole er ikke på vej til at lukke.

På Lokalrådets vegne Bent Maigaard

Nu er det jo ikke en selvfølge, at vi har en lokal skole, og vi vil derfor gerne opfordre til at vi alle gør en indsats for at

Sikre skolen.

Det kan ske ved at vi søger den maksimale indflydelse på skolens daglige drift ved repræsentation i Skolebestyrelsen m.v.,

så evt. utilfredshed med skolen kan blive behandlet, men også ved at forældrene tænker sig om endnu engang inden de sender børnene

i privatskole.

Vi skal kæmpe for vores skole – lad os stå sammen i denne kamp.

Ørslev, en moderne landsby med fællesskab, liv og natur.