Logo Ørslev Lokalråd

Ørslev Lokalråd

Arbejder for en by i udvikling

Velkommen til Ørslev Lokalråds hjemmeside.

Hjemmesiden opdateres ofte, tryk derfor altid F5 tasten, som det første.

Kig altid på siden Referater, der ligger ting som har været på forsiden.

Årets generalforsamling er afholdt den 4. juni 2024 referat kan læses under Referater

Årets Øthær pris blev uddelt ved byfesten Læs om Øthær prisen

Under Ørslevs Historie kan du se en ny film om vores by.

Fjernvarme til Ørslev

Vordingborg Forsyning har udsat tilmeldsningsfristen og håber på Flere som ønsker fjernvarme

Pressemeddelelse om ”Forsamlingshusgrunden” i Ørslev.

Kommunen har udarbejdet et forslag til, hvordan byggetomten efter det gamle forsamlingshus kan indrettes.

Et af de ting, som Kommunens forslag indeholder, er at det skal være et projekt, som kræver en minimal vedligeholdelse – helst kun en gang om året.

Derfor har Ørslev Lokalråd sendt et forslag til Kommunen om en større lokal indflydelse på indretningen af pladsen.

Lokalrådet har sammen med Menighedsrådet foreslået, at Kirken overtager grunden for en symbolsk betaling og dermed også overtager vedligeholdelsen af pladsen.

Herved kan vi sikre, at pladsen indrettes på en måde, som klæder den centrale plads i Ørslev, uden at fokusere på den minimale vedligeholdelse.

Forslaget er blevet positivt modtaget af Borgmesteren, og vil nu blive sendt til egentligt politisk behandling.

Om projektet kan realiseres, afhænger af forhandlinger om detaljerne i projektet.

Ørslev Lokalråd håber meget på, at projektet kan realiseres, så vi sikres en flot indrettet plads, som også i fremtiden kan være en pryd for Ørslev.

Lokalrådet er stadig i dialog med Borgernært POLITI

Ørslev Lokalråd har til formål at samle, befolkningen og foreningslivet i Ørslev, for på den måde at skabe en udvikling i byen til glæde og gavn for os alle.

Vi har valgt at træde ud af kommunens nærdemokrati, for ikke at blive bundet på hænder og fødder, men det betyder så også, at vi ingen støtte får af kommunekassen, så alt vil foregår som frivilligt arbejde, og på støttesponsorater.

Vores ønske og vision er at rigtig mange vil støtte op og deltage i de aktivitetsgrupper vi løbende vil sætte i gang.

Her på hjemmesiden kan du se hvilke ting vi i lokalrådet arbejder med, det kan være nye projekter omkring udemiljø, det er trafiksikkerhed i byen, men det er også vedligehold af det uderum vi har skabt.

Herudover vil en del af vores kræfter også blive lagt i byens repræsentation i byrådet, da vi mener det er vigtigt at få en lokal politiker ind, som vil tale Ørslevs sag i byrådet.

Vi påtænker også at starte en historiegruppe, som vil samle Ørslev bys historie, og få den lagt frem til glæde for os alle.

Vi har også talt om en gruppe, der vil stå for vedligehold af vores udemiljøer.

Alt dette er dog stadig på tegnebrættet, og bliver sat i gang løbende.

Vi håber i vil gøre brug af vores hjemmeside, og håber den kan give svar på nogle af de spørgsmål der vil komme.

Kan du se dig selv i en af aktivitetsgrupperne, eller har du selv en ide til en aktivitetsgruppe, så vil vi meget gerne hører fra dig.

Ørslev, en moderne landsby med fællesskab, liv og natur.