Logo Ørslev Lokalråd

Ørslev Lokalråd

Arbejder for en by i udvikling

Bestyrelsen valgt i 2024 til Lokalrådet

Formand

Henrik Sørensen
Tlf. 23348488 Mail: formanden@oerslevlokalraad.dk

Næstformand

Jakob Ryhl Danielsen
Mail: jakobryhld@gmail.com

Kasserer/regnskab

Karin Jørgensen
Tlf:21844841 Mail: info@kojbr.dk

Sekretær

Jan Hansen
Tlf. 22786030 Mail: bogholderi@oerslevlokalraad.dk

Bestyrelsesmedlem
Michael Laursen
Tlf. 40107044 Mail: svingkaervej36@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Jan Spuur Nielsen
Tlf. 22820980
Mail: janspuurnielsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Søren Hansen
Tlf. 28702576
Mail: hanse1977@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik Svan Olsen
Tlf. 42661200
Mail: svan@live.dk

Bestyrelsessuppleant
Leif Helligsø

Revisor
Søren Hansen

Revisor
Michael Laursen

Ørslev, en moderne Landsby med fællesskab, liv og natur.