Logo Ørslev Lokalråd

Ørslev Lokalråd

Arbejder for en by i udvikling

Bestyrelsen valgt i 2020 til Lokalrådet

Formand
Jan Hansen
Tlf. 22786030
Mail: formanden@oerslevlokalraad.dk

Formand
Michael Laursen
Tlf. 40107044
Mail: svingkaervej36@webspeed.dk

Sekretær
Søren Hansen
Tlf. 28702576
Mail: hanse1977@gmail.com

Kasserer
Bent Maigaard
Tlf. 30329714
Mail: bent.maigaard@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Lasse Jørgensen
Tlf. 51769225
Mail: lassej@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik S. Olsen
Tlf. 42661200
Mail: svan@live.dk

Bestyrelsessuppleant
Leif Helligsø

Bestyrelsessuppleant
Jacob R. Danielsen

Revisor
Karin Jørgensen

Revisor
Jens Skovly

Ørslev, en moderne Landsby med fællesskab, liv og natur.