Logo Ørslev Lokalråd

Ørslev Lokalråd

Arbejder for en by i udvikling

Lokalrådet mener

Lokalrådet har i mange år arbejdet for, at Ørslevvej fra Fakta til Netto blev opgraderet med fortov og lys.

På Kommunalbestyrelsesmødet i aftes blev projektet endelig godkendt.

Dejligt, at vi så havde et lokalt medlem - Asger Diness Andersen - der kunne gøre opmærksom på, at det ikke er det endelige projekt, men at vi stadig mangler cykelstien. Dejligt, at vi er nået så langt, som vi nu er - og tak til Asger for at påpege manglerne. Det er jo et klokkeklart eksempel på, at det er vigtigt, at byen er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Lokalrådet mener

I de år Lokalrådet har eksisteret er der skat mange positive ting i Ørslev.

Nogle af disse positive tiltag har Lokalrådet været aktive i – og i en del tilfælde som den ledende part.

Nogle af de ting, som Lokalrådet har arbejdet med de seneste år er:

At sikre fremtidige udbygningsmuligheder.

Det ser nu ud til, at Kommunalbestyrelsen har indset behovet for, at noget af det kommunale areal, der er udlagt til boligbyggeri nu også nyttiggøres.

Der er således i den vedtagne strategiplan for byudvikling lagt op til, at Kommunen byggemodner 15 grunde i Ørslev.

At den udvikling, der bl.a. er sket i butiks- og erhvervsstrukturen også følges op af vejudbygning m.v.

I det vedtagne anlægsbudget for indeværende år og de kommende overslagsår er der afsat kr. 1 mio. i 2020 og 1,5 mio. i 2021 til udbygning af Ørslevvej mellem Fakta og Netto med fortov og gadelys. Der er faktisk kræfter, der arbejder for at hele projektet kan gennemføres i 2020.

Herefter er vores største trafikale problem i Ørslev den alt for smalle Ugledigevej, med stor trafik at store køretøjer fra industriområdet og genbrugspladsen.

En del af vejen indgår således også i den internationale ”Modulvogntogsrute”, som tillader endnu større køretøjer.

Det problem vil Lokalrådet naturligvis arbejde videre med.

Et andet område, der ligger os på sinde er pasningen af de grønne områder, som Lokalrådet hidtil har stået for.

Der har været et godt samarbejde med Kommunen om pasning af disse områder, hvilket har været muliggjort af at Lokalrådet har modtaget et årligt tilskud på.

Ca. kr. 36.000. Dette tilskud er nu bortfaldet og Lokalrådet søger at indgå en ny aftale med Kommunen om pasning, da vi ellers frygter for, at arbejdet ikke bliver udført.

Ørslev, en moderne landsby med fællesskab, liv og natur.