Ørslev Lokalråd

Har du hørt...?

_ at der ikke kommer solceller til Ørslev i denne omgang. Torsdag den 21. juni 2018 besluttede et flertal i Vordingborg Kommunal-bestyrelse at sige nej til ansøgningen om solceller i Ørslev med den begrundelse, at det for tiden går stærkt med at sælge erhvervs-grunde i Stensved, hvorfor flertallet vil beholde de  udlagte arealer til er erhverv i Ørslev.
 
- at der er etableret en gruppe borgere, som vil påtage sig at arbejde for etablering af det lege- og aktivitetszone ved skolen i Ørslev. Gruppen består af repræsentanter fra skolen, gymnastik- og idrætsforeningen samt lokalrådet. I begyndelsen af det nye skoleår vil gruppen invitere borgere samt forældre til børn på skolen og i børnehuset til samling via diverse elektroniske medier.
 
_ at Ørslev Lokalråd agter at indkalde til et borgermøde med det mulige, kommende solcelleanlæg som emne. Det er rådets håb, at der på borgermødet kan komme forslag og ideer frem i planlæg-ningsfasen. Borgermødet, der endnu ikke har fået fastsat en dato, vil angiveligt få deltagelse af European Energy, som har ansøgt om tilladelse til opsætningen af solcelleanlægget, samt Vordingborg Kommune, herunder dets beslutningstagere.

 

_ at Ørslev Gymnastik- og Idrætsforening arrangerer Danmarks Dejligst Festival lørdag den 16. juni 2018 på Ørslev Stadion. Der kan læses mere om arrangementet på oegif.dk

 

_ at ifølge Danmarks Statistik var befolkningstallet i Ørslev


pr. 1/1 2014 2.077,

pr. 1/1 2015 2.089,

pr. 1/1 2016 2.106,

     pr. 1/1 2017 2.138, og

 pr. 1/1 2018 2.152?

 

_ at fem medlemmer af Jungshoved Lokalråd om eftermiddagen søndag den 18. marts 2018 gæstede Ørslev Lokalråd. Emnerne var blandt andre frugtlunden på Rørkærvej og Kløverstiernes vandreruter.

 

_ at forhandler af MAN vare- og lastbiler, HE Jørgensen, som har hovedkvarter i Dalby, har overtaget aktierne i Nyscan-koncernen, der har serviceanlæg i Ørslev. Med overtagelsen har den privatejede koncern 12 vare- og lastbilanlæg. Efter overtagelsen har medarbejderstaben rundet 200. Det fremgår af en pressemeddelelse fra virksomheden. Af samme fremgår desuden, at samtlige 110 medarbejdere i det nu tidligere Nyscan fortsætter uændret.

  

_ at der tirsdag den 13. marts 2018 skete et færdselsuheld i Det skæve Kryds med angiveligt alene materiel skade til følge.Uheldet skete ved 12.30-tiden, da en bilist efter at have svinget til venstre fra Fragevej mod rundkørslen blev påkørt bagfra af en bilist, som kom kørende ad Ørslevvej, også mod rundkørslen.

 

_ at repræsentanter fra Nordea-fonden onsdag den 14. marts 2018 kommer til Borgcentret i Vordingborg for at fortælle og give sparring til foreninger og ildsjæle med ideer til projekter, der kan bidrage til det gode liv ved de danske byer. Ørslev Lokalråd er ikke repræsenteret .....

   

_ at 2018-udgaven af dialogmødet med politikere finder sted mandag den 12. marts i Fiskebækparkens Fælleshus. Mødet begynder klokken 19. Hvilke politikere, der er tilknyttet Ørslev-området, kan ses herunder. 

 

_ at kommunalbestyrelsesmedlemmerne Kurt Johansen (A), Anders Andersen (A), Jesper Berring-Poulsen (A), Michael Larsen (B), Karina Foss (V) samt Bo Manderup Jensen (V) er udpeget som kommunale repræsentanter af dialogudvalget, som er bindeleddet mellem kommune og lokalråd

 
_ at Forsvaret og Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg har planlagt en naturplejedag på Kulsbjerg Øvelsesplads lørdag den 17. februar klokken 10-14. Interes-serede kan efter lyst og evne bidrage med at klippe eller save pilebuske væk. Årsagen til indsatsen er, at skråningen er ved at gro til i netop pilebuske, hvor-ved maj-gøgeurter forsvinder. Der er mødested på Stærgården, Vallebovej 16. Der kan læses mere på www.vordingborg.dn.dk

 

_ at Vordingborg Kommune er ejer af et areal på samlet 43 hektar nøgen jord i Ørslev. Arealerne er udlagt til boligbebyggelse og til industri.

 
- at et medlem af Ørslev Lokalråd i weekenden efter årsskiftet 2017-18 i en stenbunke på restepladsen Eigils Grund på Ugledigevej fandt et opbrudt pengeskab. Pengeskabet indeholdt nogle breve med navn på. Finderen kontaktede pengeskabets ejer i Nyråd, som kunne fortælle, at pengeskabet blev stjålet i begyndelsen af november 2017. Ejeren afhentede pengeskabet, som han ville vise politiet, som derved ville få mulighed for at søge eventuelle fingeraftryk. 
 

- at Ørslev Lokalråd mødes hver den første tirsdag i måneden klokken 19, dog ikke i juli og december. Møderne foregår i lokalrådslokalet på skolen i Ørslev. Alle lokale borgere er velkommen til at overvære møderne.

 

_ at Ørslev Lokalråd ønsker alle borgere et lykkebringende 2018.

 

_ at også politiassistent Annette Hyrup, lokalpolitiet i Vordingborg, deltog i juleafslutningen lørdag den 9. december 2017. Hun fortalte om Borgernært Politi. I alt 17 personer deltog i juleafslutningen.

 

_ at Ørslev Lokalråd i lighed med sidste år har inviteret en repræsentant fra lokale foreninger og råd til en juleafslutning, som foregår lørdag den 9. december 2017? Juleafslutningen begynder med en foredrag, som kommunale seniorkonsulenter leverer om muligheder for at sikre trivsel i seniorlivet, hvorefter der står spisning og gensidig orientering på programmet. 

 

_ at JP Cykler i Kastelev sponserer årets juletræ, som tændes på pladsen foran Ørslev Kirke søndag den 26. november klokken 17? Juletræet skoves lørdag den 18. november.

 

_ at cirka 75 borgere deltog, da Landsbyforum havde kaldt til valgmøde i Ørslev Forsamlingshus tirsdag den 14. november 2017. 

 

_ at Ørslev Forsamlingshus søndag den 26. november 2017 er base for en mini-bazar? Samme dag klokken 17 tændes juletræet på området ved kirken og forsamlingshuset. Ørslev Forsamlingshus, Udby-Ørslev Menighedsråd, FDF, ØGIF, Ørslev Skytteforening og Ørslev Lokalråd står bag arrangementet.

 

_ at Lokalpolitiet tirsdag den 5. december klokken 19 afholder et informationsmøde på politistationen i Vordingborg om " borgernært politi", som går ud på at skabe tryghed i lokalområder? Det skal ske ved at have nogle tryghedsambassadører, som kan gøre politiet opmærksom på eventuelle problemstillinger og bekymringer. Ørslev Lokalråd deltager, naturligvis, i informationsmødet.

 

- at fristen for at sikre sig en stadeplads på julemarkedet i Ørslev Forsamlingshus er søndag den 12. november 2017 klokken 16? Inge Lindegaard, Udby-Ørslev Menighedsråd, tager imod på 21 86 56 41.

 

_ at der er solgt 184 billetter til halfesten den 28. oktober 2017? Maksimalt 240 personer kan deltage i festen.

 

_ at Ørslev Lokalråds næstformand, Allan Ahlgreen, har meddelt, at han ikke ønsker genvalg ved den forestående generalforsamling, som i øvrigt afholdes onsdag den 1. november klokken 19.00 i sanglokalet på skolen i Ørslev? Allan Ahlgreen har desuden meddelt, at han ønsker at udtræde af lokalrådet med øjeblikkelig virkning.

  

_ at gruppen, Ja til stærkere skoler i Vordingborg Kommune, mødes på https://www.facebook.com/groups/1439175216134368/?fref=ts

 

- at næste ordinære lokalrådsmøde foregår tirsdag den 10. oktober 2017 klokken 19-21 på førstesalen i bygningen mellem Ørslev Forsamlingshus og Ørslev Skole. Der er offentlig adgang. 

 

_ at antallet af solgte billetter til halfesten den 28. oktober 2017 er 93 styk. Der kan maksimalt deltage 240 personer.

 

_ at årets generalforsamling i Ørslev Lokalråd afholdes den 1. november 2017 på skolen i Ørslev.

 

- at den hastighedsdæmpende foranstaltning inklusiv et fodgængerfelt på Ørslevvej ud for Fakta er etableret. En u-videnskabelig undersøgelse, som er foretaget på stedet i løbet af små 10 minutter, afslører, at meget få bilister lader sig anfægte eller forstyrre af installationen.

    

- at menuen til halfesten den 28. oktober 2017 er:

Lakseroulade med rejer og asparges, anrettet på grøn saltbund. Smør og brød.

Fyldte kyllingbryster med bacon i svøb.

Små frikadeller.

Kogt, glaseret skinke.

Flødekartofler.

Blandet salat.

 

- at billetprisen til halfesten den 28. oktober 2017 er blot 195 kroner.

 

- at der pr. 8. august 2017 allerede er solgt 47 billetter til halfesten, som afvikles lørdag den 28. oktober 2017.

 

- at der afholdes et vælgermøde i Ørslev tirsdag den 14. november 2017. Flere partiers topfolk har sagt ja til at deltage. Mødet foregår en uge inden valgene til kommunalbestyrelsen og til regionsrådet.

 

- at næste ordinære møde foregår tirsdag den 12. september 2017 klokken 19-21 på førstesalen i bygningen mellem Ørslev Forsamlingshus og Ørslev Skole. Der er offentlig adgang. 

 

- at både Fakta og Netto er blevet opfordret til at hænge en opslagstavle op til brug for forenings-meddelelser.

 

- at Ørslev Walk & Run begyndte sæsonen onsdag den 5. april. Grusgraven i Ugledige er mødestedet klokken 17.30. Der bydes på fire discipliner, løb, powewalking, gå samt mountainbike. Parkering skal foretages ved Flemmings Planteskole.

 

- at Ørslev Lokalråd stiller med to repræsentanter, når Vordingborg Kommune torsdag den 6. april 2017 afholder et fællesmøde, hvor temaet er at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget senere på året.

 

- at Ørslev Lokalråd tirsdag den 21. marts 2017 var vært ved det kvartalsvise møde i Landbyforum, som består af en repræsentant fra hver af de 16 lokalråd. I alt 18 personer deltog i mødet, som fandt sted på Ørslev Skole.  

 

- at onsdag den 1. marts 2017 klokken 17.45 havde udvalgsformand Thomas Christfort og chef for den kommunale trafik- og parkafdeling, Torben Kelm Danielsen, sagt ja til invitationen om at deltage i et fyraftensmøde ved Det skæve Kryds (Ugledigevej, Ørslevvej og Fragevej) ved Netto. Fra lokalrådet deltog Søren Hansen, Bent Maigaard og Jens Skovly. Formålet var at vise de kommunale repræsenter de efter Ørslev Lokalråds opfattelse stærkt kritisable trafikale forhold i omtalte kryds i såvel dagslys som i mørke.

Ørslev Lokalråd finder det særdeles uheldigt, at både cyklister og gående med flere kan køre direkte ind og ud fra Nettos parkeringplads i krydset. Beviser herfor kan ses på den nøgne jord umiddelbart der, hvor det gullige træhegn fra og til den indkørslen ophører! De kommunale repræsentanter mente ikke, at de kunne foranledige, at omtalte træhegn forlænges mod rundkørslen!

Derimod kunne, og ville, de kommunale repræsentanter gøre Netto opmærksom på, at deres vareleverandør i lastbil uhensigtsmæssigt påkører kantsten og beskadiger samme ved indkørslen på Ugledigevej. Det må kunne forventes, at vareleverandøren i fremtiden ungår nævnte påkørsel og beskadigelse.

Ørslev Lokalråds ønske om et flisebelagt fortov inklusiv lys på begge vejsider på strækningen mellem Maglebjergvej og Det skæve Kryds, og en lille del af Fragevej, bliver "lagt ind som et budgetønske". Hvad sidstnævnte helt præcist indebærer, er i skrivende stund svært at gennemskue.

De kommunale repræsentanter blev kraftigt gjort opmærksom på den øgede trafikmængde, som benytter landsbyens veje til og fra genbrugspladsen.

 

- at cirka 30 borgere, og heraf spiste 22 suppe, var deltagere i mødet den 7. marts 2017 i Ørslev Forsamlingshus, hvor der blev sat fokus på landsbyens uderum om 10 år. Der kom adskillige konstruktive forslag på bordet, og blandt forslagene kan nævnes en hundeskov med agillitybane, flere hjertestartere, en pavillon i Ugledigeskoven (for løbeklubben), toilet ved bålhytten (ved FDF-hytten), udendørs redskaber ved fodboldbanerne, naturlegeplads, pc-cafe, undervisning på aftenskole samt et egnsteater med mere.

Der blev også sat fokus på det gode ved at bo i Ørslev. Her blev nævnt emner som naturen, et omfattende foreningsliv, skolen og pasningsinstitution, tæt på motorvej, god infrastruktur, gode busforbindelser og butikker, som har det meste, som søges.

Der blev i øvrigt efterlyst en sikrere vej for skoleeleverne, og øvrige cyklister, mellem Ørslev og Vordingborg.

På borgermødet blev der desuden vist arkitekttegninger over det mulige fremtidige egnshus, og orienteret om Åben By 2017.  

Arrangører var Udby Ørslev Menighedsråd, ØGIF, Ørslev Skole, Ørslev Forsamlingshus og Ørslev Lokalråd. De afholder senere et evalueringsmøde efter borgermødet. 

 

 

 

 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login