Seneste nyt

Ørslev Lokalråd, Ørslev, 4760 Vordingborg


21.01.2020 blev der holdt stiftende generalforsamling for den nye borgergruppe i Ørslev. Det blev samtidig en nedlæggelse af det gamle Ørslev Lokalråd. 

Vordingborg Kommune Planstrategi 2019.

Strategien er kommunalbestyrelsens status for den overordnede fysiske planlægning, og sætter rammen for den kommende revision af Kommuneplanen. Formålet med strategien er at give et overblik over vores udfordringer, og give mulighed for at bidrage med input til selve kommuneplanarbejdet, som finder sted i 2020-21. Planstrategi 2019 er i høring. 

I en pressemeddelse inviterer vores borgmester Mikael Smed til et borgermøde om det kommende budget for 2020. 

Deltag i borgermødet og/eller deltag i debatten på Vordingborg Kommunens facebookside. 

I anledning af 75 årsdagen for flystyrtet i Ørslev Kohave, vil menighedsrådet for Udby og Ørslev Kirker og Ørslev Lokalråd nedlægge blomster på gravene af familien Pommergård og de 2 flyvere på Ørslev kirkegård torsdag d. 12 september 2019 kl. 19:00. Efterfølgende vil Inge have kaffe på kanden i Kirkeladen.

Ørslev Lokalråd vil kl. 19:00 nedlægge blomster på de tre flyvergrave på Svinø Kirke.

Alle er velkommen!

Man kan læse historien på WWW.flensted.eu.com   under allid. d. 12 sep. 1944.

NYHEDSBREV OM SAMARBEJDET MELLEM DIT LOKALRÅD OG SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

Egnshuset Hvis du ikke allerede har set det, så er Egnshuset i fuld gang med at samle byen med en masse sociale arrangementer. Se deres hjemmeside for kommnede arrangementer, hvor det også er muligt for tilmelding

Byfest i Ørslev 26. oktober - Billetsalget er startet og købes billet inden 31. august  er prisen 225 kr.  

Ørslev har brug for DIN hjælp til etablering af Aktivitetszone - det er lørdag 3/8 kl. 10.00

I samarbejde med Ørslev skole, ØGIF og en gruppe forældre til børn på skolen, har Lokalrådet søgt penge fra kommunens LUP-midler og fra fonde, som nu gør det muligt, at vi kan etablere en Aktivitetszone til glæde for alle byens borgere, og for skolens elever. Aktivitetszonen kommer til at bestå af en parkour-/forhindringsbane, en rutsjebane og en hytte, og den vil give en række nye muligheder for leg, motion og samvær på området bag skolen og Egnshuset.

Pengene fra kommunen og fondene skal bruges til indkøb af de forskellige materialer og til opsætning af en del af tingene, men derudover har vi også brug for DIN hjælp til forskellige arbejdsopgaver.

Så hvis du har hænderne rigtigt skruet på, og ikke er bange for at tage fat, så er det lige dig vi har brug for.

Vi forventer at der skal arbejdes nogle timer i en eller to weekender eller hverdagsaftner omkring uge 31-33, og der skal bl.a. graves ud til hytten, bygges en platform til rutsjebanen og sættes sider på hytten. Hvis du har redskaber eller maskiner til brug for arbejdet, vil det være super.

Hvis du har spørgsmål til opgaverne, kan du kontakte Thomas Jensen (far til Birk, Vilum og Nohr) på tlf. 20408160.

Du kan også tilmelde dig til Thomas, eller skrive til mette_holm_p@hotmail.com. Hvis der er tidspunkter som passer dig bedst, må du gerne oplyse det ved tilmelding.

Nærmere tid og omfang, vender vi tilbage med i slutningen af sommerferien.

Vi håber at I vil være med til at gi' en hånd - og forhåbentlig få et par hyggelige dage sammen.

På Aktivitetszoneudvalgets vegne

Mette Holm Hansen (mor til Anton, Sofus, Julius og Marie)

Sankt Hans i Ørslev - 23. juni kl. 18.00-21.30 ved Uglereden, Ugledigevej 81 - ALLE ER VELKOMNE!

Artikel fra Sydsjællands Tidende tirsdag den 18.06.2019. "Nyt egnshus åbner før tid med fuld musik"

Artikel fra Sydsjællands Tidende tirsdag den 18.06.2019. "Uklare planer for lukket forsamlingshus"

!!!

Bent Maigaards svar til §17 stk 4 udvalget om Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivilligheds debatindlæg "Tættere på Fælleskabet"

!!!

§17 stk 4 udvalget om Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivilligheds debatindlæg fra Sjællandske 18.06.2019 - Ovenfor ses Bent Maigaards svar til udvalgets indlæg. 

!!!

Åbent brev til  Dialogudvalg 3 

Opdatering på vores Åbent brev til Dialogudvalg 3; Dialogdvalget takker for Lokalrådets invitation og der planlægges et møde med Dialogudvalget i midt august. 

!!!

Lokalrådsmedlem og fhv. byrådsmedlem, Bent Maigaard´s indlæg i Sjællandske og Sydsjællands Tidende 28/5 2019.  "Hvad har I gang i?"

!!!

Lokalrådets formand, Jan Hansen´s indlæg i Sjællandske og Sydsjællands Tidende 28/5-2019. "Lokalrådet vil ikke være en forening"

!!!

Fhv. Formand for Ørslev Lokalråd, Michael Laursens meningsudveksling med Ann Busch, kommunalbestyrelsesmedlem fra Alternativet. Debatindlæg fra Sydsjællnads Tidende 21. maj 2019

!!!

Fhv. formand for Ørslev Lokalråd, Michael Laursen´s debatindlæg i Sjællandske 7. maj 2019. "Nekrolog over Nærdemokratiet. "

Bredbåndspuljen 2019

Hermed videreformidles mail fra Vordingborg Kommune - Martin Nilsson  Chef konsulent og John Rolf Kaarsberg Konsulent. 


"Kære Alle

 

Bredbåndspuljen er den 30. april 2019 åbnet for ansøgninger om tilskud til bedre bredbånd. Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. Bredbåndskortet er opdateret med information om, hvilke adresser der er tilskudsberettigede i 2019.

 

Hermed overordnet tidsplan for ansøgninger m.m.  til årets bredbåndspulje :

 

15. august 2019

Frist for indsigelse fa borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet

18. september 2019

Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 

23. oktober 2019

Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2019

Medio december

Udsendelse af tilsagn eller afslag

 

Samtidigt kan jeg oplyse om at energistyrelsens hjemmeside nu er opdateret, så alle relevante oplysninger er tilgængelige på https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen i opdateret version.

 

Vær opmærksomme på de ændrede forudsætninger bl.a. på egenbetaling samt point score.

 

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv har på møde den 7. maj besluttet at der gives 1.000 kr. pr. matrikel der opnår støtte fra bredbåndspuljen 2019.

 

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte os og vi vil så forsøge at hjælpe jer.

 

 

Venlig hilsen

Martin Nilsson
Chefkonsulent

Mail: marn@vordingborg.dk


John Rolf Kaarsberg
Konsulent

Telefon: 21633664
Mobil: 21633664
joka@vordingborg.dk"

Egnshuset er nu så langt fremme, at der er sat dato for invielse. Sæt kryds i kalenderen 27. juni 2019. 

!!!

Debatindlæg i Sjællandske fra Lokalrådsmedlem Bent Maigaard. "Er vi modne et problem i lokalrådene?

Har du som borger eller virksomhed i Vordingborg Kommune brug for hjælp og vejledning i forbindelse med kommunens sagsbehandling? 
Så kan Borgerrådgiver Else Friis-Hansen måske hjælpe, hun er borgernes uafhængige rådgiver og vejleder.

Læs mere om hvornår hun har åben rådgivning på dette link. 

Din forening har mulighed for at tjene 3.000 kr på at samle henkastet skrald. Vordingborg kommune og Hold Danmark Ren har sendt Invitation ud til alle foreninger. Se den her og gå også ind på www.rennatur.org og læs mere om det gode projekt. 

Ørslev Egnshus er kommet på facebook. Følg dem på siden og deres arbejde frem til at huset er klar til brug. 

Ørslevs frivillige og foreninger hjalp til med undervisningen af elever fra Gåsetårnsskolen i Ørslev da lærer og pædagoer skulle til København for at deltage i læringsfestivalen. Læs her artikel fra SN.dk

Onsdag 20. februar 2019 kl 19-21 i Ørslev forsamlingshus afholdes "Dialogmøde mellem lokalpolitikere og borgere i Ørslev. 

Vi er som lokalråd knyttet til et dialogudvalg af lokalpolitikere. Vi afholder én gang om året et åbent dialogmøde mellem borgerne i Ørslev og vores tilknyttede dialogudvalg. Dialogudvalget, der er tilknyttet Ørslev består af følgende lokalpolitikere:

Kurt Johansen (A)
Anders Andersen (A)
Jesper Berring-Poulsen (A)
Michael Larsen (B)
Karina Foss (V)
Bo Manderup (V)

Nærdemokrati - hvordan skal det udvikles og hvordan ser fremtiden ud?

Vordingborg Kommune inviterer alle kommunens borgere til temaaften, hvor emnet skal drøftes og eventuelle anbefalinger gives videre til kommunalbestyrelsen. Mødet afholdes i henholdsvis Stege 4. marts, Præstø 7. marts og Vordingborg 14. marts. 

Tilmelding påkrævet; 

https://vordingborg.dk/naerdemokrati/tilmelding-til-temamoede/ 

Torsdag den 24. januar afholdtes stiftende generalforsamling for det nye Egnshus i Ørslev. Der var et flot fremmøde og der blev hurtigt valgt 11 engagerede borgere. Den nye bestyrelse består af både medlemmer fra diverse lokale foreninger og privat personer;

Jan Hansen, Lokalråd,

Sandra Jensen og Tina N. Frederiksen, begge fra Ørslev Gymnastik og Idrætsforening,

Henrik Sørensen, FDF,

Torben Køhler Christensen, menighedsrådet,

Jørgen Pedersen, Ørslev Forsamlingshus,

Susanne Berthelsen, tilknyttet flere foreninger,

Katja Hansen,

Thomas F. Steinmeier,

Mette Holm Hansen

Kenneth S. Olsen

Den nye bestyrelse skal nu konstituere sig og nedfælde vedtægter.

D. 16. januar afholdte udvalget for Plan og Teknik møde, dagsordenens punkt 3 var rundkørslen i Ørslev. Udvalget besluttede sig for at føre rundkørslen tilbage til en græshøj med en stendysse.

Stiftende Generalforsamling Ørslev Egnshus - Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00 i Ørslev Forsamlingshus. Alle borgere opfordres til at deltage. 

Pressemeddelse - Nytårskur på Kløverstierne den 6. januar 2019

Juleaftens dag kl 9.30-11.30 holder Ørslev Gymnastikforening - Mens vi venter Gymnastik og Sjov for byens små borgere. Se inviation her;

Nytårskur for alle på Kløverstierne. Søndag den 6. januar 2019.

Faglige Seniorers kommunegruppe i Vordingborg inviterer til dialogmøde om

Visionerne for den kollektive trafik i Vordingborg kommune. Det foregår i

Hollænderhaven Fuglebakken 3, Vordingborg den 11. december fra klokken 16 – 18.

Der er plads til 100 - så kom i god tid. 

Se invitaion her;

!!!

06.11.2018 Vi bliver ikke hørt! Læserbrev fra Sjællandske d.d af Bent Maigaard, fra Lokalrådet i Ørslev.

13.10.2018 Politiets Mobile politistation kommer til Ørslev!

Er du intreseret I at tale med det lokale politi, se deres mobile politistation og/eller har du nogen bekymringspunkter politiet burde vide om? 

Politiass. Vibeke Nielsen, som også vil deltage på vores kommende generalforsamling vil tage imod alle intresserede.

Det i morgen torsdag 1/11 fra kl. 11.00-13.00, at den mobile station vil stå ved Netto.

30.10.2018 Lokalområderne i Vordingborg kommune har alle fået tildelt en kontaktbetjent ved politiet. Kontakten foregår via de personer i lokalområdet der er udnævnt til Tryghedsambassadører, Lokalråd og Borgerforeninger.

Formålet med samarbejdet er at øge trygheden i lokalområdet ved fx. at skabe dialog, forebygge og være synlig.

Gennem kontakten til lokalområdet indsamler kontaktbetjenten løbende information

om lokalområdet og bliver bekendt med borgernes bekymringer og utryghedsskabende

aktiviteter i området.

 

Det er det der kaldes Borgernært Politi - Du kan møde vores kontaktbetjent, Vibeke Nielsen og høre nærmere på lokalrådets generalforsamlingen den 6. november kl 19.00 i den lille sal i forsamlingshuset.

23.10.2018. Et kedeligt besøg i madpakkehuset på Lerbjerg. 

Frivillige ildsjæle for Ørslev har fået etableret fantastiske uderum for alle her i Ørslev. Frivillige tilsidesætter egne behov og tid med deres kære, for at gøre noget for andre og give andre oplevelser og attraktive steder. Lokale frivillige kræfter lægger mange timer i at holde pænt og ryddeligt på de mange steder. Men der er ikke frivillige kræfter eller økonomi til, at rydde op, fjerne grafitti eller lave ødelagt materiel.

Hvem der står bag svineriet på madpakkehuset vides ikke og vi ved heller ikke hvilken alder de har. Det opfordres til at der bliver talt med de unge mennesker ved middagsbordet i dag om hvordan man opfører sig i det offentlige rum og hvordan uderum skal behandles. 

Mangel på respekt gør, at lysten til at yde noget for andre falder og vi kommer til at opleve færre rum som denne. Trist dag for Ørslev!

18.10.2018. Mange lokale har undret sig over, hvad det er der sker i rundkørslen i Ørslev. Det er ikke dramatiske ting, der skal ske, og Lokalrådet har løbende været inddraget i projektet. To af Lokalrådets medlemmer har i dag holdt et møde med Kuno Christensen fra Kommunen, som er ansvarlig for projektet. Kommunen er i øjeblikket i gang med at omlægge flere rundkørsler, således at græsset bliver udskiftet med stauder, og det er også det der skal ske i Ørslev. Man benytter så samtidig lejligheden til at skifte det opfyld, som har været brugt i rundkørslen til rigtig muld. "Skildpadden" vil blive bevaret og Kuno vil i samarbejde med Robert Harvest sikre den bedst mulige placering i den renoverede rundkørsel. 

Vi fik også lige lejlighed til at vende den dybe grøft på Ugledigevej, hvor Kuno kunne fortælle, at den vil blive rørlagt, så ingen falder i.

Ørslev, en moderne landsby med fælleskab, liv og natur