Lokalrådet

Ørslev Lokalråd, Ørslev, 4760 Vordingborg

Lokalrådet i Ørslev blev etableret i 2007 som et resultat af Vordingborg Kommunes politik for nærdemokrati.

 

Vordingborg Kommune er inddelt i 16 lokalområder med hvert sit lokalråd. Alle borgere i kommunen tilhører et lokalråd. 

 

Lokalrådets bestyrelses opgave er at skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem og mellem borgerne og kommunen inden for lokalområdet.

 

Lokalrådsbestyrelsen formidler, organiserer, planlægger, igangsætter møder og aktiviteter mellem borgere og kommune.

 

Lokalrådet afholder ordinært møde den første tirsdag i måneden med undtagelse af juli og decembermåned. Mødet afholdes i Lokalrådets lokale på loftet af det gamle tandlægehus ved skolen, Rynkebjerg nr. 7.

 

Vi er som lokalråd knyttet til et dialogudvalg af lokalpolitikere. Vi afholder én gang om året et åbent dialogmøde mellem borgerne i Ørslev og vores tilknyttede dialogudvalg. Dialogudvalget, der er tilknyttet Ørslev består af følgende lokalpolitikere: 

 

Kurt Johansen (A)

Anders Andersen (A)

Jesper Berring-Poulsen (A)

Michael Larsen (B)

Karina Foss (V)

Bo Manderup (V)

 

Dato for næstkommende dialogmøde er Onsdag, 20. februar 2019.

Luftfoto fra 1956 er venligst udlånt af det Kongelige bibliotek.

Ørslev, en moderne landsby med fælleskab, liv og natur