Bestyrelsen

Ørslev Lokalråd, Ørslev, 4760 Vordingborg

Lokalrådets kontaktmail                info@oerslevlokalraad.dk

Bestyrelsen for 2020/2021 består af følgende medlemmer

 

 


Lokalrådets bestyrelse består af følende; Jan Hansen, Bent Maigaard, Søren Hansen, Michael Laursen og Lasse Jørgensen. Fælles for de fem er, at de også var bestyrelsesmedlemmer i det nedlagte Ørslev Lokalråd. Bestyrelsen konstituerer sig senere.


Til suppleanter valgtes Leif Helligsø og Jacob R. Danielsen, og som revisorer valgtes Karin Jørgensen og Jens Skovly.


Formand          

mail:                   formand@oerslevlokalraad.dk  

Mobil                 

 


Næstformand

Mail:                  

Mobil:                


 


Revisor          Karin Jørgensen

Mail:                  

Mobil:         


Revisor          Jens Skovly

Mail:                  

Mobil: 

      

Bestyrelsesmedlem

Mail:                  

Mobil:               

           

Bestyrelsesmedlem

Mail:                  

Mobil:                

 

Bestyrelsesmedlem

Mail:                  

Mobil:                

 

Bestyrelses Suppleant Jacob R Danielsen

Mail:                  

Mobil:               


Bestyrelses Suppleant Leif Helligsø

Mail:                  

Mobil:               

 

 

Ørslev, en moderne landsby med fælleskab, liv og natur