Lokalrådet

Ørslev Lokalråd, Ørslev, 4760 Vordingborg

21.01.2020 blev der i Egnshuset i Ørslev afholdt generalforsamling. Ørslev Lokalråd blev nedlagt og et nyt Ørslev Lokalråd så dagens lys. Se referat af mødet under Referater. 


Klik her og find oplysninger om Lokalrådets bestyrelseLuftfoto fra 1956 er venligst udlånt af det Kongelige bibliotek.

Ørslev, en moderne landsby med fælleskab, liv og natur