Ørslev Lokalråd

Referat fra generalforsamling

 

Den ordinære generalforsamling for 2016-17, som afholdtes i sanglokalet på skolen i Ørslev onsdag den 1. november 2017, havde et dusin borgere som deltagere. Dagsordenen var:

 

1. Valg af stemmetællere: Valgt blev Jens Borgmann og Ebbe Andersen..

2. Valg af dirigent. Valgt blev Bent Maigaard.

3. Formandens beretning. Formand Michael Laursen betegende året som et travlt og et uroligt et af slagsen, og nævnte her nærdemokratimodel, LUP og forretningsordenen, som blev foreslået opdateret. _ Men ingen har ønsket at påtage sig opgaven. Ved Allan Ahlgreens udtræden er problemet måske ikke så stort længere, da det er min fornemmelse, at det øvrige lokalråd kan leve med de nuværende versioner.

Formanden omtalte omtalte også det, set med Ørslev Lokalråds øjne, uheldige i, at der på flere fronter har været udskiftninger på nøgleposter i kommunen, og at afgående tilsyneladende ikke får overleveret aftaler til efterfølgeren.

I årets løb har lokalrådet sammen med andre færdiggjort Kløverstierne, Madpakkehuet på Lerbjerg og et grejhus på Ørslev Stadion. Fodgængerfeltet på Ørslevvej ved Fakta er færdiggjort, og rådet har afholdt et dialogmøde med lokalpolitikere samt en suppeaften. En gruppe med arbejdstitlen Åben By har barslet med en halfest, som blev afholdt den 28. oktober 2017.

_ Vi har ansøgt om 150.000 kroner fra LUP-puljen. Pengene skal benyttes til en opfriskning af de området i det fri øst for skolen. Vi har også støttet ØGIF, som har sendt samme en ansøgning om 75.000 kroner til projektering af ændringer/forbedringer af klubhuset på stadion.

4. Regnskab. Rådet modtager årligt 18.000 kroner fra Vordingborg Kommune til drift. Fra regnskabet 1/11 2016-31/10 2017 kan nævnes, at der er købt annoncer for 1.459 kroner, at de samlede udgifter til årets møder beløber sig til 7.580 kroner, at suppeaftenen kostede 1.197 kroner, og at der er benyttet 2.253 til pasning og pleje af grønne områder. Regnskabet for halfesten indgår i næste års regnskab.

5. Valg af fire medlemmer til bestyrelsen.

    På valg er:

    Lorraine Svendsen, som ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Camilla Christensen.

    Søren Hansen blev genvalgt.

    Jesper Feldballe Hansen, som ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Randi Gram.

    Bent Maigaard blev genvalgt.

6. Valg af tre suppleanter. Valgt blev:

     Lasse Jørgensen.

     Jesper Feldballe Hansen.

     Jan Hansen

Ørslev Lokalråd konstituerer sig senere.

 

7. Forslag til dialogmødet 2018. Der blev foreslået emner som hastighedsbegrænsning på Fragevej, specielt på strækningen ud for stadion, samt fortove på Ørslevvej mellem Fakta og Det skæve Kryds ved Ørslevvej/Ugledigevej/Fragevej. 

8. Eventuelt. Intet.

 

Således opfattet af Jens Skovly.

          

 

                                  

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login