Ørslev Lokalråd

Referat, 9. januar 2018

 

Mødet begyndte klokken 19 i lokalrådslokalet på skolen i Ørslev med følgende dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra den 13/11 2017. Referatet blev godkendt.


2. Afslutningsregnskab for halfesten. Halfesten den 28/10 2017 gav et overskud på 30.200 kroner. Halvdelen af beløbet fordeles ud fra antallet af hjælpere til festen, som repræsenterede fem organisationer/foreninger, og den anden halvdel deponeres som tilskud på et kommende arrangement, som forventes gennemført i 2019. 


3. Deltagelse i møde den 24/1 2018, hvor emnet er trafik-bestilling. Ørslev Lokalråd er repræsenteret. 


4. Deltagelse i stormøde den 18/01 2018. Ørslev Lokalråd er repræsenteret. Mødets hovedtema er indsatsen for bosætning i Vordingborg Kommune. 


5. Evaluering af juletræ på Kirkepladsen. Ørslev Lokalråd har fra den kommunale administration fået meddelelse om, at der skal fremsendes en ansøgning om tilladelse til opstilling af juletræ på Kirkepladsen! Der arbejdes videre med emnet.


6. Vejviseren 2018. Ørslev Lokalråd anmoder om, at datoen for rådets generalforsamling, som er den 1. november 2018, kommer med i vejviseren.


7. Indstilling af tryghedsambassadører. Der er udpeget to velegnede kandidater, som vil blive kontaktet for tilsagn. 


8. Aktivitetszone ved skolen og egnshuset. Efter møde med skolelederen arbejdes der på at dels at samle 75.000 kroner ind, som er lokalrådets andel, og dels på at udarbejde en plan for aktiviteterne.


9. Eventuelt. Der tages kontakt til teknisk forvaltning for at høre om begrundelsen for, at den vestlige grøft på Ugledigevej fra Industriparkens udmunding over en strækning på cirka 300 meter mod nord er gravet op.

 

Deltagere: Jan Hansen, Camilla Christensen, Karin Jørgensen, Michael Laursen, Jens Borgmann, Randi Gram, Lasse Jørgensen og Jens Skovly. Der var afbud fra Søren Hansen og Bent Maigaard. 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login