Referat, 8. august 2017 1. Godkendelse af referatet fra den 13. juni 2017.
Referatet blev godkendt.

2. Siden sidst, herunder mødet med menighedsrådet. Fire medlemmer af Ørslev Lokalråd har tilbudt at medvirke ved afviklingen af kirkens forestående musikfestival.

Lokalrådet vil forsøge at få etableret aftale med Vordingborg Kommune om vedligeholdelse af grønne områder, herunder stierne i skove, som trænger til beskæring.

 

3. Status på halfesten. Arrangementet skrider planmæssigt frem, og arbejdet med at finde frivillige medhjælpere til før, under og efter festen er i gang.


4. Status på vælgermødet.
Den foreslåede ordstyrer har takket nej. En anden ordstyrer vil blive forespurgt.


5. Eventuelt.
Ørslev Lokalråd er blevet opfordret til at deltage aktivt med arrangement på Naturens Dag, som afvikles søndag den 10. september 2017. Rådet følger opfordringen. 

Ørslev Lokalråd har af den kommunale administration fået afslag på at få optaget annoncer sammen med kommunens øvrige annoncering i Sydsjællands Tidende.

En borger på Hartkornsvej har anmodet lokalrådet om at bestille en fartkontrol på vejen. Borgeren er blevet opfordret til at kontakte sin grundejerforening om emnet. 

 

Deltagere: Karin Jørgensen, Michael Laursen, Jens Borgmann, Lorraine Svendsen, Lasse Jørgensen, Allan Ahlgreen, Søren Hansen og Jens Skovly.