Ørslev Lokalråd

Referat, 6. feb. 2018

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra den 9/1 2018. Godkendt uden bemærkninger.

2. Afslutning af halfestens regnskab. Andelen af festens overskud til fordeling mellem foreninger er afsendt. 

3. Evaluering af trafikbestillings-mødet. Ørslev Lokalråds udpegede repræsentant blev i sidste øjeblik forhindret i at deltage.  

4. Evaluering af stormødet. Lokalrådets deltagere fandt, at der var flere interessante emner på mødet, herunder temaet øget bosætning.

5. Aktivitetszone ved skolen og egnshuset. Arbejdet med at skaffe penge til projektet er indledt blandt andet med kontakt til kommunal fundraiser. 

6. Pr-tur i Ørslev. Turen finder sted torsdag den 15. marts 2018. Mere om arrangementet følger.

7. Eventuelt. Dagsorden til dialogmødet den 12/3 2018 under forberedelse, herunder annoncering af samme.

 

Følgende deltog: Michael Laursen, Bent Maigaard, Karin Jørgensen, Randi Gram, Jan Hansen, Lasse Jørgensen, Jens Borgman og Jens Skovly. Der var afbud fra Camilla Christensen og Søren Hansen. 

 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login