Ørslev Lokalråd

Referat, 3. april 2018

 

Lokalrådsmødet begyndte klokken 19 i lokalrådets lokale ved skolen i Ørslev med følgende dagsorden:

 

1. Evaluering af dialogmødet. Der var enighed om, at mødet var forløbet ganske fortrinligt. Se historien konstruktivt dialogmøde her på hjemmesiden.

2. Evaluering af fremvisningstur. Se venligst historien kommunale topfolk lod hånt om Ørslev her på hjemmesiden.

3. Udvikling af nye gåture. Friluftsrådet og Vordingborg Kommune har taget initiativ til ældremotion, med guider. Der afholdes et fællesmøde om emnet på Vordingborg Rådhus senere i april 2018, hvor Ørslev Lokalråd naturligvis vil være repræsenteret. 

4. Ideer og forslag i forbindelse med solcelleanlæg i byen. Når et mere præcist projekt foreligger, agter Ørslev Lokalråd sammen med Vordingborg Kommune og firmaet, som har ansøgt om tilladelse til at opsætte solcellerne, at arrangere et borgermøde om emnet.

5. Aktivitetszone ved skolen og egnshuset. Ørslev Lokalråd har indkaldt til et fællesmøde den 24. april 2018 om emnet. Lokalrådet har, for at aktiviteten skal blive en realitet, behov for cirka 75.000 kroner. Hidtil har det vist sig endog meget svært at få kontakt til den kommunale fundraiser for hjælp.   

6. Eventuelt. Intet.

 

Deltagere: Jan Hansen, Michael Laursen, Randi Gram, Bent Maigaard, Karin Jørgensen, Jens Borgmann, Lasse Jørgensen og Jens Skovly. Der var afbud fra Søren Hansen.

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login