Ørslev Lokalråd

Referat, 19. juni 2018

Mødet begyndte klokken 19 i rådets lokale ved skolen i Ørslev med følgende dagsorden:


1. Tilsagn om 20.000 kr. til indkøb af en plæneklipper og trailer. Vordingborg Kommune har bevilget 20.000 kroner til nævnte indkøb. Desuden har rådet 20.000 kroner, som går til samme formål. Rådsmedlem Lasse Jørgensen, som har indvilliget i gratis at benytte plæneklipperen på udvalgte områder, fik til opgave at forestå indkøbet. 


2. Evaluering af mødet med Martin Håkan og Søren Per Sørensen, begge konsulenter ved den kommunale afdeling for strategi og implementering. Seks rådsmedlemmer deltog i mødet, hvor der blev søgt assistance og gode råd i forbindelse med fondsansøgninger om penge til den påtænkte aktivitetszone ved folkeskolen i Ørslev. På mødet blev der lovet hjælp til påny at fremsende en allerede afvist ansøgning til pengeinstitut. Det lovede er udført.

Desuden blev rådsmedlemmerne lovet at få tilstillet en emneliste over fonde, som kan ansøges i samme forbindelse. Listen er endnu, den 20. juni 2018, nået frem til rådet!

Lokalrådet finder det ganske uforståeligt, at der ikke fra kommunalt hold kan ydes hjælp til ansøgninger om penge, der skal anvendes til reparation og forbedring af det udendørs legeområde ved folkeskolen i Ørslev. 

 

3. Eventuelt. Lokalrådet vil arbejde på at arrangere et borgermøde, hvor inviterede lokalpolitikere får mulighed for at fortælle, hvordan de ser et fremtidens Ørslev.

 

Deltagere: Karin Jørgensen, Bent Maigaard, Jan Hansen, Michael Laursen, Jens Borgmann, Lasse Jørgensen og Jens Skovly.

 

 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login