Referat, 13. november 2017

Dagsorden:

 
1. Konstituering. Efter generalforsamlingen har nyvalgte Randi Gram ønsket at overgå til en post som suppleant. Se det nyvalgte lokalråd under punktet bestyrelsen.

2. Vælgermødet den 14. november 2017 i Ørslev Forsamlingshus klokken 18-21 er under kontrol. Se nærmere under punktet Ni kandidater til valgmøde.

3. Juleafslutning. I lighed med 2016 planlægges afholdelse af en juleafslutning med repræsentant fra Ørslevs foreninger med flere. Arrangementet foregår lørdag den 9. december 2017 i sanglokalet på skolen i Ørslev.

4. Evaluering af halfesten. Festen, som foregik den 28. oktober 2017, fik et meget fint forløb.Regnskabet endnu ikke gjort endeligt op, men der er overskud. Det ligner en gentagelse i efteråret 2018.

5. Eventuelt. Jens Skovly har aftalt møde i nær fremtid med kommunale seniorkonsulenter for at høre nærmere om tilbuddet om gode råd til trivsel i seniorlivet.  

 

Følgende deltog: Michael Laursen, Jens Borgmann, Lasse Jørgensen, Randi Gram, Camilla Christensen, Bent Maigaard og Jens Skovly.