Ørslev Lokalråd

Referat,  9. maj 2017

 

Godkendelse af referatet fra den 9. april 2017. Referatet blev godkendt.

Status på indvielsen af Ørslevs uderum. Samtlige nybyggede uderum er færdige, men enkelte steder mangler etablering af grejbank. Der arbejdes på indvielse den 2. juni klokken 12-14, men det er endnu ikke endeligt besluttet.

Tilsagn om midler fra "Støtte til lokal sammenhængskraft, frivillig arbejde og bosætning". Ansøgning er afsendt, og Ørslev Lokalråd har modtaget tilsagn om 25.000 kroner.

Status på Ørslev Åben By 2017. Arrangementet foregår lørdag den 19. august. Ørslev Lokalråd medvirker med foredrag og udstilling. Styregruppen for Ørslev Åben By 2017 arbejder med initiativer på dagen som loppemarked, Ørslev Lege, boder samt spisning, underholdning, musik og dans i hallen med mere. I dage omkring den 19. august afholder Ørslev-Udby Menighedsråd musikfestival. 

Status på Egnshuset. Seneste melding fra Vordingborg Kommune er, at arkitekt arbejder på nye tegninger for egnshuset - som angiveligt bliver uden generende stolper i lokalet.

Eventuelt. Der efterlyses opslagstavler til glæde for foreningslivet. Der vil blive taget kontakt til såvel Fakta som Netto herom. 

 

Deltagere: Karin Jørgensen, Michael Laursen, Jens Borgmann, Søren Hansen, Allan Ahlgreen, Bent Maigaard og Jens Skovly.       


 

 

 

 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login