Ørslev Lokalråd

Referat, 14. marts 2017

 

Færdiggørelse og indvielse af uderummene.

Både bålhytten og madpakkehytten mangler lidt jord og grus. Og en rive. Det er håbet, at den nye hytte hos ØGIF kan blive en realitet inden lørdag den den 22. april 2017, som er dagen for dens indvielse! Programmet herfor følger.

 

Evaluering af suppe- og visionsmødet.

Generalt tilfredshed med arrangementet, omend blot 30 borgere deltog. Flere af de foreninger, som var medarrangører, glimrede ved deres fravær både før og under mødet. Der blev givet gode input fra forsamlingen (læs mere herom under Har du hørt?).

 

Revidering af LUP.

Et nyt og derved revideret udgave af LUP er under udarbejdelse.

 

Status om Egnshuset.

Se venligst herom under Egnshus.

  

Fyraftensmøde om Det skæve Kryds ved Netto.

Læs nærmere herom under Har du hørt?

 

Status på Åben By.

Få foreninger har vist interesse eller ytret ønske om at deltage i Åben By 2017, der finder sted i uge 33. Lokalrådet indkalder potentielle aktører til et møde, der foregår torsdag den 23.marts 2017 klokken 19 i Ørslev Lokalråds lokale (mellem Ørslev Skole og Ørslev Forsamlingshus).

 

Eventuelt.

Der var ingen emner under punktet eventuelt.

 

Følgende medlemmer af Ørslev Lokalråd deltog: Michael Laursen, Allan Ahlgreen, Bent Maigaard, Karin Jørgensen, Lasse Jørgensen, Lorraine Svendsen, Søren Hansen og Jens Skovly.

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login