Ørslev Lokalråd

Referat, 11. april 2017


Godkendelse af referat fra den 14. marts.2017. Godkendt. Referatet kan ses på hjemmesiden.

Status på indvielse af uderummene. Indvielse foreslået til den 21. april, men datoen kan af forskellige årsager ikke blive aktuel. Der arbejdes på at finde en anden fredag.

Der er pålagt jord og sået græs ved Madpakkehuset. Der er lagt grus på stierne og ved Madpakkehuset. Skuret ved ØGIF er færdig. Der mangler få steder at blive opstillet skraldespande. FDF sætter to op, ØGIF får en, som foreningens selv sætter op. Michael Laursen og Jens Borgmann sætter skraldespande op ved Madpakkehuset.

Status på Åben By 2017. 

Status på Egnshuset. Intet nyt for nuværende.

Anmodning om "Støtte til lokal sammenhængskraft, frivilligt arbejde og bosætning". Lokalrådets Allan Ahlgreen, Jens Borgmann og Michael Laursen sætter sig sammen for at udarbejde en ansøgning.

Eventuelt.

Emnet, kan lokalrådet hjælpe med at få flere til at afgive deres stemme, eventuelt på et valgmøde i september, blev drøftet. Der vil blive arbejdet på at finde en egnet dato i september
Tre træer i frugtlunden på Rørkærvej er ikke i live. Forhenværende naturchef Flemming Kruse vil tage sig af udskiftningen.

 

Deltagere: Michael Laursen, Jens Borgmann, Lasse Jørgensen, Søren Hansen, Allan Ahlgreen, Bent Maigaard og Karin Jørgensen.

 

 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login