Referat, 13. juni 2017.

 

1. Referat fra den 9. maj 2017 blev godkendt.

 

2. Status på Ørslev Åben By 2017.  Styregruppen har ændret virkefelt, og vil i fremtiden arbejde for en anden form for åben by end den, som blev vist frem i 2016. Det betyder blandt andet, at det påtænkte arrangement lørdag den 19. august 2017 er droppet. Styregruppen arbejder i stedet på at arrangere en halfest, som er fastlagt til lørdag den 28. oktober 2017. Musikken til halfesten leveres af Butterflies. Styregruppen arbejder desuden på et vælgermøde, som er fastlagt til tirsdag den 14. november 2017. 

3. Status på vælgermøde i efteråret 2017. Se ovenfor.

4. Fremtidens samarbejde med lokale foreninger og råd. Lokalrådet arbejder på at indkalde områdets råd og foreninger til et fællesmøde, som påtænkes gennemført i efteråret 2017.

4. Eventuelt. En indvielse af uderumme er foreløbig lagt til side blandt andet af den årsag, at det har været svært at samle skoleelever og voksne på et tidspunkt, som passer begge parter. Ørslev Lokalråd har dog ikke glemt eller droppet emnet.

Jens Borgmann kontakter Vordingborg Kommune for en status på egnshuset.

Bent Maigaard vil spørge samme, om der er en dybere baggrund for, at områdets rundkørsler ser meget forskellige ud. Og hvad årsagen i givet fald er.

Fakta har på forespørgsel meddelt, at de som standard ikke giver sig i lag med at servicere borgerne med en opslagstavle.

 

Deltagere: Karin Jørgensen, Michael Laursen, Jens Borgmann, Lorraine Svendsen, Lasse Jørgensen, Allan Ahlgreen, Bent Maigaard og Jens Skovly.