Referat, 12. sept. 2017

1. Godkendelse af referatet fra den 8. august 2017. Referatet blev godkendt.

2. Halfesten lørdag den 28. oktober 2017. Halfesten er på skinner, og antallet af frivillige hjælpere er også, næsten, på plads. 

3. Vælgermødet den 14. november 2017. Er også på skinner. Journalist Peter Sten Hansen, Lundby, har sagt ja til at medvirke som ordstyrer.

4. Samarbejdsplan om vedligeholdelse af madpakkehuset på Lerbjerg. Blev udsat til det kommende møde.

5. Samarbejdsplan om græsslåning på Lerbjerg. Blev udsat til det kommende møde.  

6. Det kommunale 2018-budget for Gåsetårnsskolen. Fra lokal, politisk side er der fremsat forslag til en ændret fordelingsnøgle af udgifterne til det lokale skolevæsen. Gåsetårnsskolen, som skolen i Ørslev er en filial af, er i spil til forestående ændringer. Lokalrådet vil følge emnet meget tæt. 

7. Eventuelt. Lokalrådets næstformand, Allan Ahlgreen, er blevet indvalgt i det lokale Landsbyforums trafikale sikkerhedsudvalg.

 

Deltagere: Lorraine Svendsen, Karin Jørgensen, Søren Hansen, Michael Laursen, Lasse Jørgensen, Allan Ahlgreen og Jens Skovly deltog i lokalrådsmødet.