Referat, 10. oktober 2017

Mødet foregik i lokalrådslokalet ved skolen i Ørslev.


1. Godkendelse af referatet fra seneste møde. Godkendt.

2. Godkendelse af næstformandens udtrædelse af lokalrådet og af  Landsbyforum. Taget til efterretning.

3. Status på halfesten og vælgermødet. Begge arrangementer kører på skinner.

4. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen den 1. november 2017. Formanden forsøger at booke sanglokalet på skolen i Ørslev. Dagsorden er under udarbejdelse.

5. Eventuelt. Henvendelse fra kommunal seniorkonsulent om at sikre trivsel i seniorlivet følges op. OgDR Nyheder vil op til kommunalvalget den 24. november 2017 sætte fokus på frivillighed. Ørslev Lokalråd byder ind med opførelsen af hytter, et flere kilometer langt gang- og stisystem samt frugtlunden med mere. 

 Deltagere: Michael Laursen, Bent Maigaard, Lorraine Svendsen, Søren Hansen, Karin Jørgensen, Jens Borgmand og Jens Skovly. Der var afbud fra Lasse Jørgensen.