Ørslev Lokalråd

Offentlige penge til Ørslev

Der er totalt 187.500 kommunale kroner på vej til to projekter i Ørslev. De rare penge kommer fra de såkaldte LUP-midler.

LUP er en forkortelse for puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner.

Beløbet stilles til rådighed for ØGIF og Ørslev Lokalråd til to konkrete projekter.

ØGIF får 37.500 kronertil projektering af en længe ønsket om- og tilbygning af og ved klubhuset på Fragevej. Udgiften hertil ventes at beløbe sig til 75.000 kroner, og det resterende beløb skal hentes via eget arbejde samt kontanter fra klubkassen. Opgaven går i gang straks i begyndelsen af 2018, og ventes at vare et halvt år.

Ørslev Lokalråd har modtaget tilsagn om støtte på 150.000 kroner. Beløbet dækker halvdelen af de forventede udgifter i forbindelse med renovering og udbygning af legepladsen bag skolen i Ørslev. Den anden halvdel af de samlede udgifter fordeles ligeligt mellem egenfinansiering og frivilligt arbejde, som ventes at blive udført af lokalrådets medlemmer, borgere i nærområdet og forældregrupper med tilknytning til skolen. 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login