Grøft gøres mindre farlig

Efter henvendelse fra Ørslev Lokalråd til det kommunale vejkontor bliver der i nær fremtid grebet ind overfor de farlige vejforhold, der er opstået efter opgravning af grøften mellem Industriparkens udmunding i Ugledigevej og mod nord til "Eigils Grund".

_ Vi skal herved påpege en ny potentiel trafikulykkesrisiko, som er opstået ved Ørslev. Det er sket i forbindelse med uddybning af en gammel grøft langs med Ugledigevej, hvor man har valgt at gøre denne grøft meget dyb, meget tæt på vejen. Vejen er relativt trafikeret, også med gående og cyklister. Vejstrækningen er smal, med dårlige oversigtsforhold det gældende sted, lød det i lokalrådets henvendelse, og videre:

_ Der har allerede været mindst en trafikulykke med en bil i grøften, og med seriøse skader til følge.

_ Grøften ligger grøften så tæt på vejen, at den kan svække
vejens stabilitet, fremgår det af henvendelse. 

_ Jeg har nu drøftet forholdene med vores driftsleder, og vi kan meddele, at forholdene vil blive udbedret hurtigst muligt. Vi kan desværre ikke melde helt klart ud, hvornår det sker, da vejr-forholdene i øjeblikket ikke er egnede til jordarbejder, lyder svarskrivelsen fra den kommunale medarbejder, som ikke oplyser formålet med grøftens opgravning.