Ørslev Lokalråd

Referat, 2. maj 2018

 

Dagsordenen var: 

1. Aktivitetszoner ved skolen. Projektet med at skaffe penge og opføre legeredskaber på skolen i Ørslev har været vanskeligt ved, at den kommunale foundraiser har været meget svær at få i tale. Det har hidtil også været svært at få aftale i stand med skolens leder. Lokalrådet har modtaget kommunalt tilsagn om 150.000 kroner til køb af legeredskaber, og mangler således blot 75.000 kroner for at få projektet i mål. Inden en færdiggjort fondsansøgning afsendes, søger lokalrådet en afklaring med skolens ledelse inden der eventuelt fortsættes.

2. Danmarks Dejligst. Festivalen, som afholdes på Ørslev Stadion lørdag den 16. juni 2018 med ØGIF som arrangør, får ikke deltagelse af Ørslev Lokalråd. Dog vil medlemmer af lokalrådet tilbyde sin hjælp på dagen.

3. Sankthansaften. Ørslev Lokalråd indkalder repræsentanter fra FDF og andre til et møde om aftenens forløb lørdag den 23. juni 2018. ØGIF har på grund af aktiviteten ugen forinden meldt fra til dette års udgave.   


4. Status over egnshusbyggeriet. Der er endnu ikke indkaldt til et tidligere bebudet fællesmøde, hvor der angiveligt skal etableres en bestyrelse for egnshuset.

 
5. Eventuelt. Der er indsendt indsigelse fra fire til planerne om solceller på et kommunalt ejet stykke jord nord for Ørslev. Det sker for nuværende ud til, at et bebudet borgermøde først realiseres efter høringsfasens afslutning!

Det blev vedtaget at søge penge fra den såkaldte LUP til indkøb af græsslåningsmaskine, som skal anvendes på eksempelvis Frugtlunden, Eigils Grund og Lerbjerg med flere. Personen, som skal klare græsslåningen, er på plads.

Næste møde afholdes mandag den 6. juni 2018 klokken 19.

Deltagere: Søren Hansen, Bent Maigaard, Jan Hansen, Camilla Christensen, Karin Jørgensen, Michael Laursen, Randi Gram og Jens Skovly 

-->

Powered by CMSimple_XH| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login